Bản quyền

Để phát triển bền vững Blogtuhoc.com luôn ý thức được vấn đề bản quyền của bài viết. Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, nếu bạn muốn phát hành lại nội dung của chúng tôi xin vui lòng chấp nhận những quy định sau:

  1. Blogtuhoc giữ bản quyền toàn bộ nội dung bài viết và chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên Blogtuhoc vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
  3. Bạn được chia sẽ, sử dụng những thông tin trên blogtuhoc nhưng vui lòng dẫn nguồn.

Bản quyền Logo, hình ảnh

Bản quyền Logo và nội dung bài viết thuộc về chúng tôi. Đa số ảnh dại diện được sử dụng từ nhiều nguồn miễn phí khác nhau. Nếu có bất cứ hình ảnh nào được cho là vi phạm bản quền chúng tôi sẽ xóa chúng.

Thân mến!