3 bước để xoay giấy ngang, dọc một trang bất kỳ trong Word

Mình có 3 trang giấy như hình, giờ mình muốn xoay giấy trang số 2 thành khổ ngang thì làm thế nào?

Blog Tự học xin hướng dẫn các bạn cách thực hiện giúp bạn có thể xoay giấy ở bất kỳ trang nào bạn muốn nhé.

3 bước để xoay giấy ngang, dọc một trang bất kỳ trong Word 1
Ban đầu khi chưa xoay giấy thì nó như thế này

Bước 1: Dùng công cụ Breaks để xoay giấy

Đặt con trỏ vào đầu trang 2 rồi chọn Page Layout/Breaks/Continuous

3 bước để xoay giấy ngang, dọc một trang bất kỳ trong Word 2
Dùng công cụ Breaks để xoay giấy

Bước 2: 

Làm như bước 1 nhưng đặt con trỏ vào đầu trang 3 rồi chọn Page Layout/Breaks/Continuous

Tham khảo thêm:
Cách khôi phục văn bản chưa kịp lưu
Loại bỏ gạch đỏ dưới chữ trong Word
18 phím tắt Word cần nhớ

Bước 3:

Ấn trỏ chuột về trang 2 rồi chọn khổ giấy ngang bằng cách chọn Page Layout/Orientation/Landscape

3 bước để xoay giấy ngang, dọc một trang bất kỳ trong Word 3
Khi chưa thực hiện xoay giấy

Xong chúng ta sẽ được kết quả xoay giấy như dưới đây:

3 bước để xoay giấy ngang, dọc một trang bất kỳ trong Word 4
Kết quả xoay giấy sau khi thao tác

Chúc các bạn thành công, có gì cứ hỏi mình ở đây hoặc qua Fanpage Facebook của Blogtuhoc nhé!

Leave a Reply