Chuyên mục: Wordpress căn bản

Các plugin cần thiết cho WordPress

Điều khiến WordPress trở nên mạnh mẽ và trở thành nền tảng blog phổ biến nhất đó là plugin. Việc cài đặt plugin cực kỳ đơn giản chỉ với những …